برای بیماران

اطلاعات درمانگاه

در مانگاه قاعده جمجمه به صورت حضور چند متخصص همزمان از رشته های مختلف جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و فوق تخصص غدد روزهای شنبه ۸ الی ۱۲در طبقه سوم ساختمان شماره ۱ بیمارستان حضرت رسول اکرم واقع در خیابان ستارخان- خیابان نیایش نوبت دهی هر روز از ساعت ۸ الی ۱۲ با شماره تماس : ۶۴۳۵۲۱۲۲-۰۲۱

نکات مراقبتی قبل و بعد از عمل

در مانگاه قاعده جمجمه به صورت حضور چند متخصص همزمان ار رشته های مختلف جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و فوق تخصص غدد روزهای شنبه ۸ الی ۱۲در طبقه سوم ساختمان شماره ۱ بیمارستان حضرت رسول اکرم واقع در خیابان ستارخان- خیابان نیایش نوبت دهی هر روز از ساعت ۸ الی ۱۲ با شماره تماس : ۶۴۳۵۲۱۲۲-۰۲۱