آدرس: خیابان ستارخان- خیابان نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

شماره تماس:۶۶۵۵۲۸۲۸-۰۲۱

دورنگار:۶۶۵۲۵۳۲۹-۰۲۱

شماره همراه:۰۹۳۳۷۳۰۰۸۱۹

شماره تلگرام:۰۹۳۳۷۳۰۰۸۱۹

ایمیل: sbresearchcenter@gmail.com