تاریخچه مرکزتحقیقات قاعده جمجمه

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف شناخت، آموزش، تحقیق وترویج شیوه های نوین جراحی قاعده جمجمه با تاکید بر روشهای کم تهاجمی در سال ۱۳۹۴ موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک مرکزتحقیقات مستقل و اولین مرکز تحقیقات قاعده جمجمه در ایران گردید.

این مهم به پشتوانه همکاری های تحقیقاتی و درمانی بین بخشی ۲۰ ساله در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) میسر گردید. این همکاریها با مطرح شدن جراحی های آندوسکوپی سینوس و سپس قاعده جمجمه به عنوان رویکردهای کم تهاجمی در جهان شکل جدیدی به خود گرفت و به علت لزوم کار و تحقیق در این زمینه در کشور، واحدی از مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن با عنوان واحد جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه و هیپوفیز در سال  ۱۳۸۹تاسیس شد.

بنیانگذاران این واحد تمام تمرکز خود را برای رساندن این واحد به بالاترین سطح علمی و پژوهشی در منطقه درزمینه جراحی های اندوسکوپیک هیپوفیز و قاعده جمجمه در چهار سطح پیشگیری، با تاکید بر رویکرد چند رشته ای و کار گروهی، اختصاص دادند.

براساس این دیدگاه واحد جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه دسترسی به آخرین سیستم های نورونویگیشن و اندوسکوپیک، جدیدترین ابزارهای توسعه یافته اندوسکوپی و همچنین آزمایشگاه های سلولی و مولکولی و ژنتیک یافت. آزمایشگاه گوش و حلق و بینی (ابزارهای سنجش بویایی، سنجش شنوایی، تست چشایی) برای ارزیابی قبل و بعد از عمل اندوسکوپیک بیماران نیز دراین واحد در دسترس قرار گرفت. این واحد با همکاری گروه جراحی مغز و اعصاب، بخش ومرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن، شروع به برگزاری دوره های آموزشی سالیانه جراحی های اندوسکوپیک هیپوفیز و قاعده جمجمه با تمرکز بر کالبدشکافی و جراحی زنده از سال ۱۳۹۱ نمود که بعد از تصویب مرکز تحقیقات قاعده جمجمه تا کنون به طور سالیانه ادامه یافته است.