گارگاه ها

برگزاری شش دوره کارگاه جراحی آندوسکوپیک قاعده جمجمه از سال ۹۰ تا ۹۵

شش دوره کارگاه جراحی آندوسکوپیک قاعده جمجمه

ایده دسترسی به مغز ازطریق بینی شاید برای اولین بار توسط مصریان قدیم در روند مومیایی کردن اجساد مطرح شده باشد اما ایجاد رویکرد جراحی از طریق بینی برای پاتولوژی های هیپوفیز را باید مدیون دکتر کوشینگ بود که به دلیل محدودیت ابزارهای موجود، محدود به هیپوفیز باقی ماند. هدف از برگزاری این دوره ها: بررسی آناتومی پیچیده قاعده جمجمه آشنایی با روش های اندوسکوپیک اندونازال قاعده جمجمه فراهم کردن جلسات عملی تهیه نمونه cadaveric نشان دادن جنبه های مثبت و منفی این روش ها در جراحی زنده فراهم کردن شرایطی مناسب برای مباحثه بین متخصصین

کارگاه بعدی

همکاران کارگاه